17.07.2019 23:47:03

Tournament: Pepsideild, Iceland

Pepsideild, Iceland 1 X 2
Best tipsters in Pepsideild, Iceland Profit ROI Tips Turnover
1 GoalBonanza Detailed record 4.08% 58.2% 7 $7
2 Boom Detailed record 3.21% 30.5% 7 $10.5
3 donot Detailed record 1.13% 10.1% 11 $11
4 Overking Detailed record 0.79% 15.8% 1 $1
5 HalfHackUK Detailed record 0.76% 38% 2 $2