28.05.2020 15:59:48

Tournament: Pepsideild, Iceland

Pepsideild, Iceland 1 X 2
Best tipsters in Pepsideild, Iceland Profit ROI Tips Turnover
1 GoalBonanza Detailed record 4.08% 58.2% 7 $7
2 Boom Detailed record 3.21% 30.5% 7 $10.5
3 donot Detailed record 2.32% 16.5% 14 $14
4 Overking Detailed record 0.79% 15.8% 1 $1
5 HalfHackUK Detailed record 0.76% 38% 2 $2