29.09.2020 18:04:55

Tournament: Pepsideild, Iceland

Pepsideild, Iceland 1 X 2
Best tipsters in Pepsideild, Iceland Profit ROI Tips Turnover
1 Boom Detailed record 3.8% 28.1% 10 $15
2 GoalBonanza Detailed record 3.28% 32.8% 10 $10
3 donot Detailed record 3.12% 18.3% 18 $18
4 Overking Detailed record 1.23% 20.5% 1 $1
5 HalfHackUK Detailed record 1% 33.3% 4 $4