08.12.2023 02:54:52

Tournament: Pepsideild, Iceland

Pepsideild, Iceland 1 X 2
Best tipsters in Pepsideild, Iceland Profit ROI Tips Turnover
1 GusGus Detailed record 11.72% 30.8% 38 $57
2 donot Detailed record 2.67% 38.1% 7 $7
3 Boom Detailed record 1.82% 24.2% 5 $7.5
4 HalfHackUK Detailed record 1% 25% 4 $4