09.08.2020 06:12:39

Tournament: Division 2, Qatar

Division 2, Qatar 1 X 2
09 Aug 1 X 2
Al Mesaimeer v Al-Kharitiyath 3.1 3.63 2.03
Al Markhiya v Shamal 1.71 3.76 4.1
Best tipsters in Division 2, Qatar Profit ROI Tips Turnover