08.12.2023 02:18:41

Tournament: League One, Scotland

League One, Scotland 1 X 2
Best tipsters in League One, Scotland Profit ROI Tips Turnover
1 mega44 Detailed record 2.11% 105.5% 12 $12
2 donot Detailed record 1.73% 28.8% 6 $6
3 GusGus Detailed record 1.42% 5% 28 $42
4 GoalBonanza Detailed record 1.19% 29.7% 4 $4
5 CastroTips Detailed record 0.8% 26.6% 3 $3