28.11.2022 12:13:10

Tournament: Friendly International, World

Friendly International, World 1 X 2
27 Nov 1 X 2
Colombia U20 v Ecuador U20 2.12 3.46 2.99
29 Nov 1 X 2
Malta U19 v Poland U19 - - -
Portugal U19 v Germany U19 - - -
30 Nov 1 X 2
Vietnam v Dortmund 7.2 5.15 1.31
Best tipsters in Friendly International, World Profit ROI Tips Turnover