12.12.2018 12:40:39
1st December | 05:00
J-League, Japan
Yokohama M. v C-Osaka

More: