20.10.2018 05:55:54

Tournament: Primeira Liga, Portugal

Primeira Liga, Portugal 1 X 2
Best tipsters in Primeira Liga, Portugal Profit ROI Tips Turnover
1 donot Detailed record 12.38% 38.6% 32 $32
2 GoalBonanza Detailed record 1.55% 77.41% 2 $2
3 Markerov Detailed record 0.44% 22% 1 $2
4 DripTip Detailed record 0.43% 21.4% 2 $2
5 Boom Detailed record 0.41% 9% 3 $4.5
6 HalfHackUK Detailed record 0.33% 33% 1 $1
7 CastroTips Detailed record 0.05% 0.6% 8 $8