16.10.2019 23:40:30

Tournament: Primeira Liga, Portugal

Primeira Liga, Portugal 1 X 2
Best tipsters in Primeira Liga, Portugal Profit ROI Tips Turnover
1 donot Detailed record 14.5% 25.4% 57 $57
2 GoalBonanza Detailed record 13.54% 58.8% 23 $23
3 HalfHackUK Detailed record 0.58% 29% 2 $2
4 Markerov Detailed record 0.44% 22% 1 $2
5 DripTip Detailed record 0.43% 21.4% 2 $2