20.06.2018 12:01:34

Tournament: Primeira Liga, Portugal

Primeira Liga, Portugal 1 X 2
Best tipsters in Primeira Liga, Portugal Profit ROI Tips Turnover
1 donot Detailed record 11.83% 43.8% 27 $27
2 GoalBonanza Detailed record 1.55% 77.41% 2 $2
3 CastroTips Detailed record 1.05% 14.9% 7 $7
4 Markerov Detailed record 0.44% 22% 1 $2
5 DripTip Detailed record 0.43% 21.4% 2 $2