09.06.2023 03:02:06

Tournament: Primeira Liga, Portugal

Primeira Liga, Portugal 1 X 2
Best tipsters in Primeira Liga, Portugal Profit ROI Tips Turnover
1 GoalBonanza Detailed record 13.89% 47.8% 29 $29
2 donot Detailed record 10.99% 14.6% 75 $75
3 Boom Detailed record 6.11% 27.1% 15 $22.5
4 HalfHackUK Detailed record 2.11% 35.1% 6 $6
5 Markerov Detailed record 0.44% 22% 1 $2