18.06.2019 14:26:07

Tournament: Primeira Liga, Portugal

Primeira Liga, Portugal 1 X 2
Best tipsters in Primeira Liga, Portugal Profit ROI Tips Turnover
1 GoalBonanza Detailed record 13.54% 58.8% 23 $23
2 donot Detailed record 13.45% 25.3% 53 $53
3 HalfHackUK Detailed record 0.58% 29% 2 $2
4 Markerov Detailed record 0.44% 22% 1 $2
5 DripTip Detailed record 0.43% 21.4% 2 $2